Dasar Privasi

Di my4dlotto.net, kami mengambil serius tentang privasi dan keselamatan maklumat peribadi pengguna kami. Dasar privasi ini menggariskan jenis maklumat peribadi yang kami kumpulkan dan cara kami menggunakan serta melindungi maklumat tersebut.

Maklumat Peribadi Kami Kumpul

Kami mungkin mengumpul jenis maklumat peribadi berikut apabila anda menggunakan tapak web kami:

- Nama

- Alamat emel

- Maklumat peranti

- Maklumat lokasi

Kami juga mungkin mengumpul maklumat bukan peribadi, seperti data penggunaan tapak web dan maklumat tentang interaksi anda dengan tapak web kami.

Bagaimana Kami Menggunakan Maklumat Peribadi Anda

Kami menggunakan maklumat peribadi anda untuk:

- Menyediakan dan menambah baik perkhidmatan kami

- Jawab pertanyaan dan permintaan sokongan anda

- Menganalisis penggunaan laman web dan memperbaiki laman web kami

- Berkomunikasi dengan anda tentang perkhidmatan dan promosi kami

- Mematuhi keperluan undang-undang dan peraturan

Kami juga mungkin menggunakan maklumat anda untuk tujuan lain dengan persetujuan anda.

Berkongsi Maklumat Peribadi Anda

Kami tidak menjual atau menyewa maklumat peribadi anda kepada pihak ketiga. Walau bagaimanapun, kami mungkin berkongsi maklumat anda dengan penyedia perkhidmatan pihak ketiga yang membantu kami menyediakan dan menambah baik perkhidmatan kami. Pembekal perkhidmatan ini bertanggungjawab secara kontrak untuk melindungi maklumat peribadi anda dan menggunakannya hanya untuk tujuan yang kami nyatakan.

Kami juga mungkin berkongsi maklumat anda jika dikehendaki oleh undang-undang atau berkaitan dengan prosiding undang-undang.

Keselamatan Maklumat Peribadi Anda

Kami menggunakan langkah teknikal dan organisasi yang sesuai untuk melindungi maklumat peribadi anda daripada akses, pendedahan atau pengubahan yang tidak dibenarkan. Walau bagaimanapun, tiada kaedah penghantaran melalui internet atau storan elektronik adalah selamat sepenuhnya, jadi kami tidak dapat menjamin keselamatan mutlak maklumat anda.

Hak Anda

Anda mempunyai hak untuk mengakses, membetulkan dan memadam maklumat peribadi anda. Anda juga boleh menarik balik persetujuan anda untuk kami menggunakan maklumat anda pada bila-bila masa. Untuk melaksanakan hak ini atau membuat aduan tentang pengendalian kami terhadap maklumat peribadi anda, sila hubungi kami di [email protected] .

Perubahan kepada Dasar Privasi Kami

Kami mungkin mengemas kini dasar privasi ini dari semasa ke semasa. Kami akan memberitahu anda tentang sebarang perubahan dengan menyiarkan dasar yang dikemas kini di tapak web kami.

Hubungi Kami

Jika anda mempunyai sebarang soalan atau kebimbangan mengenai dasar privasi kami atau penggunaan maklumat peribadi anda, sila hubungi kami di [email protected] .